Trackpad là một phần quan trọng của MacBook, giúp người dùng điều khiển con trỏ và thực hiện các cử chỉ trên màn hình bằng...